COM TREBALLO

Montse Mateo Claramunt
Psicologia infantil
Mòbil. 628 55 91 16

A l’Espai Vincles m’ocupo de l’infant i la seva família des d’una perspectiva global i multidisciplinària. Quan cal em coordino amb tots els serveis de l’entorn de l’infant, escoles bressol, escoles, instituts, EAP, CSMIJ, pediatres i serveis socials. Perquè entenc que és la manera de tenir una mateixa mirada de les necessitats de l’infant i la seva família.

A l’inici es realitza un procés
diagnòstic per veure quin suport necessita l’infant.

Primera visita

Primera visita amb els pares per parlar del què els preocupa. Es realitza una anamnesis (història de vida de l’infant), per conèixer quin desenvolupament ha fet l’infant fins el moment de la consulta. S’informa de la manera de treballar, dels horaris i dels preus.

Sessions diagnòstiques

Sessions diagnòstiques on es coneix al nen/a o adolescent. Consisteix en unes sessions de joc diagnòstic i/o de proves diagnòstiques per conèixer l’infant i detectar quines són les seves dificultats i capacitats. Es realitzen un mínim de 3 sessions.

Devolució amb els pares

Devolució amb els pares, on es comparteix tot allò que s’ha observat en l’infant al llarg de les sessions i es retorna una impressió diagnòstica. A partir d’aquí es planteja com continuar, podent ser una alta, un seguiment o un tractament que s’acorda amb els pares per potenciar les capacitats de l’infant i reduir les dificultats que presenta. Les sessions de tractament tenen una durada de 45 minuts. Són individuals, encara que segons les necessitats o l’edat del nen, els pares hi poden estar presents, acompanyant al seu fill.