PROPOSTA

Montse Mateo Claramunt
Psicologia infantil
Mòbil. 628 55 91 16

MÈTODE GLIFING

Què és Glifing ?

Glifing és un mètode d’entrenament de la lectura, que millora la velocitat i la comprensió lectora en molt poc temps a través de videojocs.

A més a més, contribueix al desenvolupament emocional dels nens i nenes, un dels factors més importants perquè aconsegueixin l’èxit acadèmic.

Gràcies al format lúdic que té, aprendre a llegir es converteix en mera diversió

  • Millora la velocitat i la comprensió lectora
  • Millora el rendiment acadèmic
  • Millora l’autoestima

www.glifing.com

Glifing és el mètode d‘entrenament de la lectura basat en l’evidència científica,
dissenyat per especialistes i utilitzat per més de 100.000 nens i nenes de gabinets, escoles i famílies.

GLIFING és una marca registrada.

Millora la velocitat i la comprensió lectora.

Millora el rendiment acadèmic.

Millora l’autoestima.

Per tractar dificultats lectores.